Mistrzowska Ochrona z ERGO Hestią

ERGO
Podróż


#mistrzowskaochrona

Wakacje to czas letnich przygód i wyjazdów za granicę - zadbaj o bezpieczeńtwo i spokojny odpoczynek, wybierając ubezpieczenie ERGO Podróż w nowej odsłonie!

 

Nawet do 1 000 000 zł na pokrycie kosztów i organizację leczenia

Do 1 000 000 zł na transport medyczny, który nie konsumuje Sumy Ubezpieczenia

Aż do 1 000 000 zł na OC w podróży

 

Możesz wybrać spośród 3 dostępnych wariantów z wysokimi sumami ubezpieczenia. Każdy z nich składa się z pięciu ubezpieczeń głównych, które zapewniają kompleksową ochronę życia i zdrowia podczas podróży. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również sytuacje, gdy podczas uprawiania różnych dyscyplin sportowych, wyrządzisz komuś szkodę.

 

W skład każdego ubezpieczenia wchodzą:

Pomoc i leczenie
Pomoc i leczenie
Podróż Assistance
Podróż Assistance
Następstwo nieszczęśliwych wypadków
Następstwo nieszczęśliwych wypadków
Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność cywilna
Bagaż
Bagaż
Rozwiń wszystkie zakładki
 • Dla wielbicieli podróży oraz dla osób podróżujących w celach służbowych
 • dla wszystkich klientów – bez limitu wieku
 • ubezpieczenie dla organizatorów wycieczek i instruktorów sportu
 • bezgotówkowa pomoc medyczna assistance
 • infolinia 7 dni w tygodniu/24h na dobę
 • ubezpieczenie dopasowane do kierunku podróży
 • polisy, certyfikaty i OWU również w języku angielskim
 • różnorodne dodatki i rozszerzenia

Wyjeżdżasz za granicę tylko raz w roku? A może jesteś fanem backpakingu i spontaniczne wypady nie są dla Ciebie niczym nowym? Bez względu na to, który ze sposobów podróżowania jest Ci bliższy, ERGO podróż jest odpowiedzią na Twoje potrzeby!

 • Polisa  idealna na jedną podróż, zawierana jest na okres określony  – To Ty decydujesz - weekend, tydzień, a nawet na 365 dni, jeżeli wyjazd jest długoterminowy.
 • Polisa roczna przeznaczona jest do częstych krótkich (nie przekraczających 40 dni) podróży – zarówno w celach prywatnych, jak i służbowych.

Ubezpieczenie dostępne jest w 3 wariantach różniących się wysokością sum ubezpieczenia. W zależności od celu podróży można zdecydować się na najbardziej odpowiedni zakres ochrony.

 • Wariant I (*) – podstawowy zakres ochrony, z możliwością wyboru dodatków i rozszerzeń, zakres terytorialny – świat bez USA, Kanady, Chin i Japonii
 • Wariant II (**) – optymalny zakres ochrony, z możliwością wyboru dodatków i rozszerzeń, zakres terytorialny – cały świat
 • Wariant III (***) – pełny zakres ochrony, dla aktywnych klientów, z możliwością wyboru wszystkich dodatków i rozszerzeń, zakres terytorialny – cały świat

W ERGO Podróż wykupujesz cały wariant, składający się z 5 ubezpieczeń, dzięki temu Twoja ochrona jest kompletna.

A jeśli coś pójdzie nie tak? Możesz na nas liczyć! Z ERGO Podróż nawet 1 000 000 zł na pomoc medyczną i koszty leczenia. Gwarantujemy całodobową Pomoc Centrum Alarmowego  oraz ratownictwo – prowadzone przez wyspecjalizowane służby ratownictwa

Jeśli w podróży będziesz potrzebował pomocy, wystarczy do nas zadzwonić. Oferujemy Wam szereg usług dodatkowych takich jak: pomoc w tłumaczeniu, zastępstwo kierowcy, zastępstwo podróży służbowej czy zabezpieczenie nieruchomości w Polsce.

ERGO Podróż to świadoma ochrona Twojego zdrowia. Przy dużych urazach (ponad 50%), możesz liczyć na kwotę odszkodowania nawet dwa razy większą niż suma ubezpieczenia.

ERGO Podróż to więcej niż ochrona w trakcie wyjazdu.  Odpowiadamy  za szkody wyrządzone innym osobom, ale też m.in. szkody powstałe w ich domu czy mieszkaniu, spowodowane przez dzieci lub zwierzęta domowe.

Łączysz pasję z pracą i jesteś instruktorem sportu za granicą? Wraz z pełnym wariantem ubezpieczenia ERGO Podróż oferujemy OC Instruktora sportu z sumą ubezpieczenia 1 000 000 zł.

Zgubienie bagażu zdarza się częściej niż myślicie! Zapewniamy ochronę bagażu.

ERGO Podróż to nie tylko standardowo oferowane warianty ochrony! Dostosuj jej zakres do swoich potrzeb wybierając odpowiednie dodatki i rozszerzenia.

Sprzęt sportowy - Ochrona sprzętu sportowego od zdarzeń losowych, rabunku lub kradzieży. Sprzęt sportowy nie jest objęty zakresem ubezpieczenia w ramach ubezpieczenia bagażu, dlatego jeśli ma zostać objęty ochroną należy zawrzeć ubezpieczenie sprzętu sportowego. Suma ubezpieczenia: 10 000 zł lub 25 000 zł

Wypadek w podróży - Świadczenie wypłacane osobom bliskim w razie wypadku komunikacyjnego – w ruchu lądowym, lotniczym lub wodnym. Suma ubezpieczenia: 50 000 zł

Karnety i kursy - Zwrot kosztów karnetów lub kursów sportowych niewykorzystanych z powodu nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Suma ubezpieczenia: 1000 zł

PORADNIK #MISTRZPODROZY

Przy sprzedaży ubezpieczenia podróżnego, należy pamiętać, że:

 • kultura, organizacja, standard i koszty usług medycznych zdecydowanie różnią się od standardów polskich
 • są kraje, gdzie nie ma uregulowanych zasad dla świadczenia usług medycznych, a opieka medyczna jest dostępna tylko w prywatnych placówkach, których usługi są bardzo kosztowne
 • koszty usług medycznych poza Europą są trudne to oszacowania, a rozpiętość cenowa kosztów leczenia jest bardzo szeroka
 • prawdopodobieństwo powikłań lub zaostrzenia się objawów chorób przewlekłych jest tym większe, im więcej czasu spędzasz w środkach transportu, przebywasz w niewygodnej dla siebie pozycji, a także w trudnych warunkach atmosferycznych i innych niż zwykle warunkach klimatycznych. Przyjmuje się, że w przypadku wyjazdu do krajów europejskich, Wariant I i II powinien być wystarczający. Jeśli natomiast planujesz podróż w dalsze zakątki świata, np. do USA, Chin, Australii – powinieneś wykupić Wariant III.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia do leczenia za granicą w państwowych placówkach zdrowia na takich samych zasadach, jakie obowiązują obywateli danego kraju. Karta EKUZ jest dokumentem wydawanym przez NFZ. Posiadacz karty może wykorzystać ją w nagłej sytuacji, gdy zajdzie potrzeba skorzystania z usług medycznych, jednak nie zapewnia ona pełnej ochrony, jaką daje ubezpieczenie podróżne.

Jakich kosztów nie pokryje EKUZ?

 • opłat za usługi medyczne, które obowiązują w danym kraju (np. opłata za przyjazd karetki, opłata za każdy dzień pobytu w szpitalu)
 • opłat za usługi w placówkach medycznych, które nie mają podpisanych umów z polskim NFZ
 • kosztów ratownictwa w górach i na morzu (w niektórych krajach)
 • kosztów transportu medycznego do Polski

Pod tą nazwą powinien być wpisany nr telefonu oraz dane osoby bliskiej, do której służby ratownicze powinny zadzwonić w razie nagłego wypadku. W razie wypadku często służby ratownicze nie wiedzą z kim się skontaktować w sprawie osoby poszkodowanej. Skrót „ICE” pozwala ratownikom na powiadomienie bliskich w razie nagłego wypadku, a także na uzyskanie od nich dodatkowych informacji o poszkodowanym (przyjmowanych lekach, przebytych chorobach, alergiach itp.).

Jeśli podczas podróży zachorujesz, ulegniesz wypadkowi, potrzebujesz pomocy w podróży lub skradziono Ci bagaż powinieneś  jak najszybciej skontaktować się z Centrum Alarmowym:

Dane do Centrum Alarmowego
Tel. +48 58 550 70 12 lub e-mail: podroze@ergohestia.pl

Centrum Alarmowe zorganizuje pomoc medyczną (bezgotówkowo) lub pomoże w ustaleniu adresu najbliższej placówki medycznej, zorganizuje pomoc w podróży.

Należy przygotować:

 • numer telefonu kontaktowego
 • dane osoby poszkodowanej (imię i nazwisko, data urodzenia, adres), miejsce i okoliczności zdarzenia

Jeżeli nie możesz skontaktować się z Centrum Alarmowym, powinieneś udać się do najbliższej placówki medycznej w celu uzyskania niezbędnej pomocy medycznej.

Należy zachować dokumentację medyczną wraz z diagnozą lekarską oraz rachunki z leczenia.

Do likwidacji szkody potrzebne będą:

 • koszty leczenia – rachunki otrzymane od lekarza za świadczoną pomoc medyczną, a także informację dotyczące zakresu udzielonej pomocy, diagnozę oraz datę badania
 • kradzież, rabunek bagażu – notatka policyjna wraz z wyszczególnionymi skradzionymi przedmiotami i dokładnym opisem okoliczności zdarzenia
 • utrata bagażu przez przewoźnika – pisemne potwierdzenie przewoźnika o szkodzie

Uprawiasz sport za granicą? Pamiętaj o ubezpieczeniu sportowym