Mistrzowska Ochrona z ERGO Hestią

ERGO Sport
Dla zawodowców


#mistrzowskaochrona to: 

pomoc dla osób uprawiających sport zawodowo, zarobkowo oraz instruktorów sportowych. Ubezpieczenie zapewni Ci ochronę w razie nieszczęśliwego wypadku i doznania urazu. Odpowiednio dobrany zakres ochrony pozwoli m.in. na pokrycie kosztów procesu rehabilitacji czy ubezpieczenie sprzętu sportowego w dopasowanym do Ciebie terminie, nawet przez cały rok.

 

W skład każdego ubezpieczenia wchodzą:

Rehabilitacja
Rehabilitacja
Świadczenie
Świadczenie
Sport assistance
Sport assistance
Następstwo nieszczęśliwych wypadków
Następstwo nieszczęśliwych wypadków
Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność cywilna
Rozwiń wszystkie zakładki
 • ubezpieczenie dla osób uprawiających sport zarobkowo lub zawodowo
 • ochrona uczestników obozów sportowych i instruktorów sportu
 • dla osób w wieku 18–40 lat
 • przygotowanie indywidualnego planu rehabilitacji i jej przeprowadzenie  przez wysokiej klasy specjalistów z Reha Sport
 • wsparcie finansowe, jeżeli stan klienta uniemożliwia przeprowadzenie rehabilitacji
 • wysokie sumy ubezpieczenia sprzętu sportowego
 • szeroki zakres ubezpieczeń dodatkowych i rozszerzeń
 • pełna ochrona podczas uprawiania sportu – szeroki wachlarz dyscyplin sportowych
 • możliwość wystawienia polisy indywidualnej (imiennej) i grupowej na jednej ścieżce sprzedaży
 • cztery okresy ochrony do wyboru: 30 dni, 90 dni, 180 dni oraz 1 rok
 • Jeśli uprawiasz sport zawodowo lub zarobkowo  oferujemy Ci ubezpieczenie ERGO Sport w pełnym zakresie
 • Dodatkowo na wypadek całkowitej i trwałej utraty zdolności do uprawiania dyscypliny sportowej wykonywanej zarobkowo oferujemy zabezpieczenie finansowe i wsparcie Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym
 • Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, jednak wykonanie usługi rehabilitacyjnej oraz assistance odbywa się na terenie Polski.

Jeśli po wypadku nie będziesz mógł kontynuować kariery sportowej najlepsi specjaliści CPOP pomogą Tobie w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej.

Centrum Pomocy Osobom Poszkodowanym  pomaga w zakresie aktywizacji społecznej i zawodowej m.in. wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, indywidualne doradztwo zawodowe i przekwalifikowanie w ramach indywidualnego planu pomocy.

http://cpop.pl/

 • Jeśli jesteś instruktorem  oferujemy Ci ubezpieczenie ERGO Sport w pełnym zakresie .
 • Dodatkowo do pełnej oferty oferujemy Ci  ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej instruktora sportu, gwarantujące ochronę osobom, które szkolisz, z sumą ubezpieczenia 100 tys. zł.
 • Ubezpieczenie obowiązuje na całym świecie, jednak wykonanie usługi rehabilitacyjnej oraz assistance odbywa się na terenie Polski.

ERGO Sport to coś więcej niż zwrot kosztów leczenia. To pewność, że nie zostaniesz sam!

Proces rehabilitacji składa się z:

 • diagnostyki
 • niezbędnych operacji lub zabiegów
 • opracowania i wykonania indywidualnego planu rehabilitacji przygotowanego przez specjalistów

Nie musisz się martwić o gotówkę, miejsce u lekarza i dojazd. My zapewniamy organizację indywidualnie dopasowanego leczenia i opieki.

Usługi rehabilitacji są oferowane na terenie Polski w placówkach Reha Sport

Jeżeli Twój stan uniemożliwi przeprowadzenie rehabilitacji, otrzymasz dodatkowe wsparcie finansowe do wysokości 20 000 zł. Środki te możesz przeznaczyć na dowolny cel, np. zakupienie sprzętu medycznego.

Oferujemy Wam również szereg usług dodatkowych takich jak wizyty lekarza, dowóz leków, drobnego sprzętu medycznego,  pomoc opiekuńczą np. opiekę nad dziećmi, osobami starszymi lub zwierzętami domowymi, oraz zwierzętami domowymi, transport medyczny czy pomoc psychologa. Usługi Sport Assistance są oferowane na terenie Polski.

W przypadku całkowitej i trwałej utraty zdolności do uprawiania dyscypliny sportowej, wykonywanej zarobkowo zapewniamy wsparcie psychologiczne  i terapeutyczne, indywidualne doradztwo zawodowe, przekwalifikowanie w ramach indywidualnego planu pomocy i świadczenie pieniężne.

ERGO Sport to więcej niż sport! Ofertujemy OC instruktora, które pokrywa odpowiedzialność za szkody wyrządzone innym osobom, wynikające z uchybień w wykonywaniu czynności zawodowych instruktora sportu (limit odpowiedzialności do 100 000 zł).

W ramach każdego wariantu możesz mieć dodatkowe rozszerzenia dotyczące sprzętu sportowego, kursów i karnetów,bagażu i podróży:

Uprawiasz sport za granicą? Pamiętaj o ubezpieczeniu podróżnym